אודות עץ השדה

מי אנחנו

עץ השדה (ע.ר.) מחבר בין אדם לעצמו, לחברו ולמקומו, ומפתח שייכות, חדוות למידה וגאוות יחידה על ידי תוכניות חינוך חווייתי יוצר בתוך מסגרות חינוך יסודי בפריפריה.

עץ השדה עובד דרך מרחבי למידה שונים בתוך המרחב הבית ספרי, המאפשרים עבודה בקבוצות קטנות ומביאים לידי ביטוי כישורי חיים מגוונים ותחושת שייכות לקהילה. כל ילד מקבל שעה שבועית באווירת עשייה יוצרת בשיעורי נגרות, חקלאות, סיירות ומוזיקה המחזירים תוצרים לקהילה ומאפשרים לחלומות לצמוח בסביבה תומכת.

עץ השדה מביא מרחבי למידה חווייתיים ויוצרים המחוברים לאדמה, לטבע ולחברה עם חשיבה פדגוגית המחברת את היחיד אל הקהילה שסביבו תוך חוויית נתינה. הקהילה מתחזקת ומחזקת בחזרה את היחיד, על ידי זיקת שייכות בין תוצרי הלימודים בבית הספר לנעשה בבית ובקהילה ובין התלמיד לסביבתו.